Vervuilde woning ontruimen

Moet u een vervuilde woning ontruimen? Dat kan een erg moeilijke klus zijn. Zwaar vervuilde woningen staan vaak vol met rommel en zijn daarnaast vaak erg vies. Al met al een zware klus dus. Vaak is er sprake van niet alleen rommel en vervuiling maar is de woning ook verwaarloosd.
Margron Woningontruiming helpt ook u graag bij het ontruimen van een vervuilde woning. Margron Woningontruiming ontruimt niet enkel uw vervuilde woning. Wij kunnen er tevens voor zorgen dat uw woning weer klaar is voor verkoop, verhuur of bewoning door uzelf. Dat doen wij door ontruimingen te combineren met schoonmaak-, herstel- & kluswerkzaamheden.

Vervuilde-woning-ontruimen.

Wij helpen u graag!

Van het ophalen van een inboedel tot een complete ontruiming met specialistische schoonmaak. Margron staat voor u klaar!

Bereikbaar van 08.00 tot 22.00.

Vervuild huis? Margron Woningontruiming ontzorgt:

 • Professioneel, snel en discreet
 • Ontruiming, schoonmaak en herstel
 • Woning wordt weer geheel bewoon- of verhuurbaar
 • Ook in het weekend en ook met spoed
 • Tegen voordelige en 100% transparante kosten
 • Inboedel krijgt (deels) een tweede leven bij goede doelen

Hoe ontruimen wij een vervuilde woning?

Het ontruimen en schoonmaken van een zwaar vervuilde woning gaat stap voor stap. In eerste instantie zal de gehele inboedel en al het afval naar buiten moeten. Echter, vaak zijn de woningen dusdanig vervuild dat er eerst een inventarisatie moet worden gemaakt. Het is dan niet een kwestie van even de woning leegruimen.

Daarnaast kijken wij in welke mate de vervuiling voor ons risico’s met zich mee kan brengen. In een vervuilde woning kunnen bijvoorbeeld bij het rotten van huishoudelijk afval rottingsgassen vrijkomen. Dit kan gevaarlijk zijn. Daarnaast kunnen in een zwaar vervuilde woning diverse bacteriën en maar ook schimmels aanwezig zijn die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. 

Om op een efficiënte en circulaire manier een vervuilde woning te ontruimen maken wij gebruiken van een 3-stappenplan. 

1. Inventarisatie en risicoanalyse

Voordat wij beginnen met de werkzaamheden, maken wij een grondige analyse van de situatie in de woning en van de inboedel. Hierbij brengen wij de risico’s in kaart die gepaard gaan met het ontruimen van de woning. Is er bijvoorbeeld sprake van risico op giftige gassen of infectie door bacteriën of schimmels? Is er risico op beknelling of wellicht zelfs instorting? Is de hele woning sterk vervuild of gaat het specifiek om een bepaalde ruimte? Daarnaast kijken we, in overleg met u, wat er het beste met de inboedel gedaan kan worden. Een groot deel zal naar het afval moeten, maar bepaalde spullen zullen bewaard moeten worden en een deel is wellicht nog geschikt voor recyclage.

2. Ontruimen vervuilde woning en inboedel sorteren

Na het zorgvuldig in kaart brengen van de situatie en het bepalen wat er met de inboedel moet gebeuren, gaan wij aan de slag met ontruimen en sorteren. Afhankelijk van de situatie, zullen wij eerst de waardevolle en dierbare huisraad en spullen veiligstellen, voordat wij overgaan tot de complete ontruiming. Meubels en andere spullen die bewaard moeten worden kunnen wij naar een locatie die u wenst brengen. Spullen die een tweede leven verdienen, kunnen wij weggeven aan één van onze MVO-partners:

 • Dorcas: Hulp & ontwikkeling
  Dorcas is een instantie die mensen in noodsituaties ondersteunt. De kleding doneren wij voornamelijk aan Dorcas. Zij zorgen er op hun beurt voor dat de kleding terecht komt bij mensen die kleding nodig hebben.
 • Balanszorg: Wonen met zorg
  Zorg en wonen wordt door Balanszorg gecombineerd, in Musselkanaal. Wij dragen ons steentje bij door spullen te doneren wanneer deze nodig zijn. Zo steunen wij ook de ouderen in Nederland.
 • Kringloopwinkels
  Kringloopwinkels worden helaas steeds kieskeuriger. Daardoor kunnen wij nog maar weinig spullen naar de kringloopwinkels brengen. Wij nemen echter wel altijd contact op met de lokale kringloopwinkel om te kijken wat zij wel en niet willen innemen.

 

De overige spullen worden ingeladen en afgevoerd. Hiervoor werken wij samen met Suez, die bekendstaat om haar circulaire, milieuvriendelijke manier van werken.

3. Vervuilde woning schoonmaken en herstellen

Bij zwaar vervuilde woningen zie je vrijwel altijd dat er na het ontruimen nog schade en vervuiling overblijft van het pand zelf. Om de woning klaar te maken voor verkoop, verhuur of bewoning, moeten er daarom vaak nog werkzaamheden worden uitgevoerd. Dan kunt u denken aan het grondig reinigen en desinfecteren van de woning, het schilderen van de woning of het uitvoeren van verschillende herstelwerkzaamheden aan vloeren, muren en sanitair. 

Alleen op deze manier is de woning weer helemaal gereed. Gereed voor bewoning, verhuur of verkoop. Wel zo fijn.

Wat kost het ontruimen van een vervuilde woning?

Wat kost het ontruimen van een vervuilde woning? Dat is een vraag die wij vaak gesteld krijgen. Die is echter lastig te beantwoorden zonder de situatie te kennen. Daarom zullen wij ook altijd langskomen voor een bezichtiging. Enkel op die wijze kan een exacte prijs worden vastgesteld. 

Vervuilde woning reinigen kosten

De kosten van het ontruimen van een vervuilde woning zijn afhankelijk van de situatie en het werk dat nodig is om de woning weer mooi te maken. Er zijn tientallen factoren die de prijs beïnvloeden. Denk onder meer aan:

 • De grote van de woning die moet worden ontruimd;
 • De mate van vervuiling van de woning;
 • Het type vervuiling;
 • De benodigde herstel-, schilder- en schoonmaakwerkzaamheden;
 • De hoeveelheid (zware) spullen;
 • De hoeveelheid spullen die moeten worden veiliggesteld;
 • De bereikbaarheid van de verschillende kamers;
 • De bereikbaarheid van de woning.
 •  
 

Dit is slechts een greep uit de factoren welke van invloed kunnen zijn op de prijs. 

Hoe ontstaat een vervuilde woning?

Een zwaar vervuilde woning ontstaat vaak door iemand die ziek is. In veel gevallen heeft de bewoner last van verzamelwoede. Dat houdt in dat iemand obsessief spullen verzamelt en bewaart. Dat doet iemand omdat hij of zij bang is om spullen weg te gooien. 

In eerste instantie merkt de omgeving hier vaak weinig van. Iemand heeft veel spullen maar het is nog niet onhandelbaar. Echter loopt het vaak uit de hand. Binnen een korte tijd kan de woning volledig onbewoonbaar worden. Doordat deze vol ligt met spullen. 

Vervuilde woning door hoarding disorder

In het Engels wordt deze ziekte ook wel een ‘Hoarding disorder’ genoemd. Deze ziekte gaat vaak gepaard met een koopziekte. Iemand koopt extreem veel (nieuwe) spullen. 

Het ontstaat vaak al in de jeugd. Iemand vertoont tussen zijn 11e en 15e levensjaar vaak al de eerste verschijnselen van een ‘hoarding disorder’. De oorzaak ligt vaak in een traumatische gebeurtenis. Bijvoorbeeld doordat iemand gepest werd op jonge leeftijd omdat de desbetreffende persoon in armoede opgroeide. 

Naast een traumatische ervaring zijn er nog veel meer mogelijke oorzaken van verwaarlozing. Dan moet je denken aan psychische stoornissen zoals een depressie of koopstoornis. Ook zijn er mensen die moeite hebben met het afslaan van aanbiedingen in winkels en webshops, lastig gezien die dagelijks langskomen. Dit is nog maar een kleine greep uit alle mogelijke oorzaken. 

Vervuilde woningen schoonmaken en ontruimen is specialistisch werk

Zoals u zult begrijpen, is het ontruimen en schoonmaken van een sterk vervuilde woning specialistenwerk. Het reinigen van een zeer vuile woning is namelijk niet zonder gevaren. Er kan sprake zijn van gevaarlijke gassen, schimmels, bacterievorming en zelfs gevaar op instorting. Wij adviseren iedereen dan ook om nooit zomaar zelf een zwaar vervuild huis te betreden!

Daarnaast kan een specialistisch ontruimings- en schoonmaak bedrijf als Margron als geen ander zorgen dat oppervlakken en zelfs extreem vervuild sanitair en keukenapparatuur weer helemaal schoon worden. Hiervoor gebruiken wij professionele reinigingsmiddelen. Ook zorgen wij er, indien nodig, dat de hele woning compleet gedesinfecteerd wordt en ontdaan wordt van geuren. We kunnen met onze specialistische afdeling ook een schoonmaak na plaats lijkvinding verzorgen. Maast het leeghalen van een zwaar vervuilde woning is een specialistische schoonmaak vaak geïndiceerd. 

Ontruiming van vervuilde woningen door heel Nederland

Wij zijn actief in onder meer Zuidwolde, Drachten, Hengelo, Delfzijl, Amsterdam, Roden, Groningen, Almelo, Zwolle en Assen.

Vervuilde woning ontruimen

Margron Woningontruiming ontzorgt ook u graag met het ontruimen van een zwaar vervuilde woning. Dit kan ook als de bewoner overleden is. Margron Woningontruiming is voor het ontruimen en schoonmaken van zwaar vervuilde woningen actief in heel Nederland.

Margron Woningontruiming helpt graag met het ontruimen, specialistisch schoonmaken en het uitvoeren van verschillende herstelwerkzaamheden. Zo kunt u weer veilig de woning bewonen, verkopen of verhuren. Zit u met een dergelijke situatie? Margron Woningontruiming kan in principe iedere zwaar vervuilde woning ontruimen. Neem bij een vervuilde woning laten ontruimen vrijblijvend contact met ons op. 

Wij werkten
o.a. al voor:

Vragen?

Bel of mail onze ontruimingsexpert Ron Slaats.