Privacy Policy

Margron-woningontruiming gevestigd aan de Veldkampen 6 te Westerbork.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Margron-woningontruiming.nl

Ron Slaats: 06-44181621

Persoonsgegevens die wij verwerken

Margron Woningontruiming verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het maken van een afspraak

– Klanten te kunenn bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren.

-Wij verwerken ook persoonsgegevens, indien wettelijk verplicht, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Margron Woningontruiming neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

uw persoonsgegevens zullen niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard worden  om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor de belastingdienst is dit minimaal 7 jaar.

Niet delen met derden

Margron Woningontruiming verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare techniek

Margron Woningontruiming gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Margron Woningontruiming. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar info@margron.nl Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek tot inzage zeker door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw paspoortnummer, pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Magron Woningontruiming zal zo spoedig mogelijk reageren, uiterlijk binnen vier weken. Margron Woningontruiming wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (ACM).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Margron Woningontruiming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@margron.nl

Vragen?

Bel of mail onze ontruimingsexpert Ron Slaats.