De risico’s van vervuilde woningen ontruimen

Woningontruimingen voeren wij in uiteenlopende situaties uit. Regelmatig ontruimen wij zwaar vervuilde woningen. Vaak zijn dit woningen van mensen die veel spullen verzamelen. Er zijn mensen die op een gezonde wijze spullen verzamelen. Er is echter ook een groep mensen bij wie het verzamelen van spullen ziekelijke vormen aanneemt. Dit soort verzamelaars worden ook wel hoarders genoemd. De kosten voor specialistische ontruimingen en schoonmaak liggen uiteraard hoger dan de normale woningontruimingen. Waarom liggen deze kosten hoger dan bij een doorsnee woningontruiming?

Risico's

Het risico van een dergelijke woningontruiming is het ontstaan van biologische agentiae: bacteriën, schimmels, gisten (en hun toxinen) en
andere micro-organismen, zoals e-coli en urinebacteriën.
In sommige gevallen kunnen gevaarlijke stoffen gevormd worden door rottingsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan ammonia of H2s oftewel waterstofsulfide en andere rottingsgassen.Door een combinatie aan factoren kunnen er verschillende cocktails aan gassen ontstaan. Zo kan het risico van intoxicatie ook toenemen.  

Elektrocutie

Door tekortkomingen, zelf gefabriceerde aansluitingen, waterlekkage kan bij
ontruimen mogelijk kortsluiting en/of elektrocutie plaats vinden.
Mogelijk ook geen goed functioneren van de aardlekschakelaar kan voor problemen zorgen bij een dergelijke woningontruiming.

Explosiegevaar

Er zou bij een woningontruiming explosiegevaar kunnen ontstaan door het vrijkomen van aardgas (bv in  de keuken). 
Campinggasflessen kunnen aanwezig zijn en samen met vocht geoxideerd
raken en zo lekkage veroorzaken.Een ander risico bij een ontruiming is bijvoorbeeld voorraad jerrycans met onbekende stof.Denk hierbij aan benzine, schoonmaakmiddelen, brandbare vloeistoffen als terpentijn.
 Bezwijken constructie

Bezwijken constructie

Als gevolg van grotere hoeveelheden opslag (met name bij zwaardere
materialen, zoals stapels kranten) kan er een risico van bezwijken constructie
ontstaan. Wij komen dit vaker tegen bij het ontruimen van een hoarder woning,
Bij een ouder pand in combinatie met een  grote massa is dit risico waarschijnlijker dan bij meer recentere
(betonnen) bouw.
Ook waterlekkage (rotting) kan een rol spelen in het bezwijken van een constructie, vloerdeel, etc. Bij achterstallig onderhoud ook houtworm of
boktor.

Snijgevaar

Tijdens woningontruimingen is er een risico op verwonding door scherpe voorwerpen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld ook een infectie ontstaan.
Bij het snijden van bijvoorbeeld vloerbedekking met stanleymessen , scherpe voorwerpen in de materialen (kapot glas) ontstaat een gevaar van
verwonding.
Valgevaar Medewerkers
Het is niet ondenkbaar dat bij een huisontruiming trappen bezaaid liggen met verzameld materiaal
en daardoor een valgevaar ontstaat.
Ook als er geklommen wordt over stapels materiaal, vaak onbekend, dat kan gaan glijden of glad is.

Beknellingsgevaar medewerkers

Het is niet ondenkbaar dat medewerkers tijdens een ontruiming onder of tussen verzameld materiaal
kunnen komen, na het verschuiven van een stapel met afval. 

Gevaarlijke stoffen

Er is een grote verscheidenheid aan gevaarlijke stoffen, met name biologische
agentia die een risico kunnen vormen tijdens het ontruimen van een zwaar vervuilde woning.
Dit kan ontstaan door een eenvoudig proces van schimmels in etensresten,
maar ook ontstaan door ongedierte wat aanwezig kan zijn.
Te denken valt aan muizen, ratten, katten, duiven/vogels die elke hun ongedierte meeneemt en/of achterlaat. Of ontstaat omdat rottende kadavers van ongedierte tussen het afval zit.
Ook rioolgassen zouden vrij kunnen komen bij het ontbreken van een
waterslot of missende toiletpot. Dit kan zorgen voor zeer gevaarlijke situaties.

Zwaar vervuilde woning na overlijden?

Margron Woningontruiming voert in heel Nederland schoonmaak na overlijden uit. Ook schoonmaak en ontruimen na overlijden komt veel voor. Ook omdat vaak meubelen zijn aangegaan in dit soort situatie’s.

Dit soort opdrachten vormen een extra risico wanneer er sprake is van een combinatie van een schoonmaak na overlijden en een zwaar vervuilde woning en of een hoader woning. 
Mogelijk zijn de resten van een stoffelijk overschot aanwezig. Dit indien er sprake is van een schoonmaak na overlijden.
Hieruit zou een beperkte hoeveelheid ammoniak, methaan en waterstofsulfide (of -disulfide?) vrij kunnen komen.
Ook komen, naast tientallen insecten, brom- en vleesvliegen op het lichaam af, waarna er maden ontstaan na het leggen van de eieren en het lichaam
grotendeels verteren.

Toxinen

Door de biologische agentia kunnen een grote hoeveelheid, verschillende toxines gevormd worden door de sporen die micro-organismen afgeven.
De sporen van de micro-organismen zijn heel erg licht en kunnen daardoor gemakkelijk verspreid worden.
Afhankelijk van de omvang van de ‘besmetting’ moeten tijdens een woningontruiming maatregelen genomen worden.

Organische stoffen

We maken met woningontruimingen, het type hoarder woningen, regelmatig mee dat er dode muizen en ratten in de woning liggen, onder het afval bijvoorbeeld. Tijdens het rotten van dierlijk weefsel worden eiwitten (ca. 2 kg in een lichaam) omgezet in aminozuren. Hierna vervalt dit in (o.a.) de stoffen
Cadaverine en putrescine. Met een schoonmaak na overlijden gebeurt hetzelfde bij het rotten van menselijke resten.
Cadaverine is een bijtende stof, putrescine is behalve bijtend ook giftig bij het inademen.
Het vrijkomen zal beperkt zijn, vanwege de lage dampspanning (1-5 mbar) en het wat hogere smeltpunt (9, resp. 28º

De risico’s van vervuilde woningen ontruimen

Er zijn zoals valt te lezen in deze blog veel risico’s bij het ontruimen van vervuilde woningen.
Dit risico bepaald in grote mate ook de prijs bij een specialistische woningontruiming.

Vragen?

Bel of mail onze ontruimingsexpert Ron Slaats.