Vervuilde woning: wat is het precies en hoe gaat u ermee om?

Een vervuilde woning kan grote impact maken. In de eerste plaats voor de bewoner zelf, maar ook vrienden, familie, verzorgers en omwonenden kunnen er flink mee zitten. Maar wanneer spreken we eigenlijk van een vervuilde woning? Wanneer is een woning zo vuil dat hij het predicaat ‘vervuild’ krijgt? In dit artikel leggen we het uit en gaan we dieper in op de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen.

Vervuilde woning in het kort

  • Een woning is vervuild wanneer deze door instanties wordt aangemerkt als een hygiënisch woonprobleem.
  • Vervuilde woningen brengen grote hinder en risico’s met zich mee voor zowel de bewoner als omwonenden en andere betrokkenen. Denk aan brandgevaar, infectiegevaar en stankoverlast.
  • Een vervuilde woning ontstaat geleidelijk, vaak als gevolg van psychische problemen bij de bewoner.
  • Met de juiste zorg en een grondige reiniging van de woning kan de bewoner een tweede kans krijgen.
  • Neem contact met ons op als u een vervuilde woning wilt laten ontruimen en schoonmaken. 

Wanneer is een woning vervuild?

We spreken van een vervuilde woning wanneer deze door de officiële instanties (denk aan GGD of andere gemeentelijke diensten) wordt aangemerkt als een hygiënisch woonprobleem. Om dit te bepalen zal een instantie dus eerst een inspectie uitvoeren. Zoals u zult begrijpen gaat het bij hygiënische woonproblemen niet (enkel) om een paar vuile ramen of een opgestapelde afwas. Bij een vervuilde woning is er dan ook altijd sprake van situatie die een (acuut) gevaar vormt voor de gezondheid van de bewoner en de omgeving. Er is dan ook vaak sprake van stankoverlast, ongedierte en risico op brand en/of infecties. 

Wat we bij vervuilde woningen ook vaak zien is dat ze vol staan met spullen als gevolg van verzameldrang. Het gaat dan om een zogenaamde hoarderwoning. Dit maakt het vinden van een oplossing extra lastig, omdat de combinatie van overmatig veel spullen en vervuiling leidt tot extra risico’s.

Problemen door vervuiling van een huis

Afhankelijk van de precieze situatie brengt ernstige huiselijke vervuiling diverse risico’s met zich mee. In de eerste plaats voor de bewoner zelf. Niet zelden is de situatie zo nijpend dat er direct iets moet gebeuren om ervoor te zorgen dat de bewoner het overleeft. Bij extreem vervuilde woningen zie je bijvoorbeeld vaak dat sanitair en keuken dusdanig vervuild zijn dat bewoners niet kunnen koken of naar het toilet kunnen gaan zonder ernstig risico te lopen op infecties. Wanneer er sprake is van verzamelwoede, komt daar ook ernstig risico op beknelling, brand en snijgevaar bij.

Daarbij zitten mensen die in een vervuild huis wonen bijna altijd in een vicieuze cirkel, waarbij ernstige psychische problematiek zowel de oorzaak als het gevolg is van de vervuiling. Hierdoor zie je dat de problemen zonder ingrijpen alleen maar erger worden, totdat het echt mis gaat.

Naast de bewoner heeft ook de omgeving vaak veel last van de vervuiling. Denk hierbij aan:

  • Stankoverlast
  • Brandgevaar
  • Problemen met ratten en ander ongedierte
  • Gevaar voor infecties en andere gezondheidsklachten, zoals longproblemen. 

Oorzaken vervuilde woning

Zoals gezegd is een (extreem) vervuilde woning vaak het gevolg van uiteenlopende psychosociale problematiek bij de bewoner. Meestal gaat het dan ook om woningen van mensen die al in beeld zijn bij hulpverleners of andere gemeentelijke instanties. Deze mensen worstelen soms al lange tijd met een verstandelijke beperking en/of verslavingsproblematiek en zijn daardoor kwetsbaar en vaak ook eenzaam. Ze hebben moeite met het huis schoon te houden en kunnen moeilijk voor zichzelf zorgen. Ook zorgverleners hebben niet altijd de tijd en middelen om het huis schoon te houden, en zo ontstaat een vicieuze cirkel: als gevolg van de mentale problemen raakt een woning vervuild, wat weer leidt tot meer problemen. Mensen raken verder verward en op den duur wordt het schoonhouden van het huis onmogelijk, met een vervuilde woning tot gevolg. 

Bij vervuilde woningen in combinatie met hoarding is er altijd sprake van een verzamelstoornis. Dit is een in de DSM-V opgenomen psychiatrische aandoening en valt binnen het obsessieve-compulsieve spectrum. 

Belangrijk om te beseffen is dat een vervuilde woning dus geleidelijk ontstaat. Het vervuild raken van een woning is een proces dat vaak jaren duurt. Het begint altijd als een plek waar best eens wat vaker gestofzuigd zou mogen worden en waar de vaat wel erg hoog staat opgestapeld. Als de situatie van de bewoner vervolgens verslechterd en er wordt niet ingegrepen, loopt de situatie uit de hand.

Wat te doen bij ernstige vervuiling van een huis?

Om iemand met een ernstig vervuilde woning goed te helpen, moeten er twee dingen gebeuren. Allereerst moet de GGD of een andere hulpverlener worden ingeschakeld, voor zover dat nog niet is gebeurd. Vervolgens moet de woning worden ontruimd en gereinigd, zodat de bewoner weer een nieuwe start kan maken. 

Melding maken bij GGD of andere verzorger

Bent u zelf geen hulpverlener, maar familielid, vriend, of omwonende? Dan kunt u het beste een melding maken van de situatie bij de GGD in uw gemeente. De medewerker van de GGD zal dan informatie opvragen bij betrokkenen en zorgverleners, om vervolgens langs te gaan bij de woning. Op basis van dit bezoek wordt een plan opgesteld voor zorg en schoonmaak van de woning.

Vervuilde woning ontruimen en reinigen

In milde gevallen kunnen hulpverleners, eventueel met de assistentie van betrokken familie of vrienden, zelf de woning een grondige schoonmaakbeurt geven, waarna het met de juiste begeleiding wel weer goedkomt. Gaat het echter om extreme vervuiling? Dan zal de GGD adviseren om de gehele woning te ontruimen en reinigen door een specialistisch schoonmaakbedrijf als Margron. Wij zorgen er dan voor dat de hele woning wordt leeggeruimd, schoongemaakt en herstelt, zodat deze weer bewoonbaar wordt.

Wij ontruimen, reinigen en herstellen vervuilde woningen

Bij Margron hebben wij veel ervaring met het reinigen en ontruimen van vervuilde woningen. Hierbij worden wij vaak ingehuurd door de GGD en andere instanties, maar soms ook door particulieren. Bij een extreem vervuilde woning is het zeer belangrijk om veilig en zorgvuldig te werk te gaan, vanwege de risico’s op onder meer brand, beknelling en infecties. Absoluut een klus voor professionals dus. Meer weten? Lees dan hier meer over hoe wij vervuilde woningen ontruimen.

Vragen?

Bel of mail onze ontruimingsexpert Ron Slaats.