7 tips bij het ontruimen van een hoarderwoning  

Bij Margron Woningontruiming zijn wij naast de gangbare ontruimingen tevens gespecialiseerd in het ontruimen van sterk vervuilde woningen door bijvoorbeeld hoarding. Dit is nét even wat anders dan het ophalen van een inboedel uit een gangbare rijtjeswoning. Niet alleen vergt het weer verkoop- verhuurbaar maken van de woning een intensieve reiniging, ook gaat zo’n ontruiming gepaard met vrij serieuze risico’s. Genoeg redenen dus om een specialist in te schakelen. Wilt u desondanks zelf (beginnen met) een hoarderwoning ontruimen? Lees dan in ieder geval onze zeven tips en houd u hier altijd aan! 

Breng gevaren in kaart

Om te beginnen is het van zeer groot belang om de gevaren te kennen en deze dan ook per individuele woning duidelijk in kaart te brengen. Bij sterk vervuilde woningen is er onder meer risico op elektrocutie, brand- en explosiegevaar, snijgevaar, beknellingsgevaar en besmettingsgevaar. Probeer voordat u begint al deze gevaren zo specifiek mogelijk in kaart te brengen, en zorg dat u op de hoogte bent van wat er speelt (verslavingen, drugsgebruik) in het leven van de bewoner. Veiligheid gaat immers boven alles. 

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen

Onze eigen specialisten betreden nooit een vervuilde woning zonder de juiste beschermingsmiddelen. Wij adviseren dan ook met klem om geen woning te reinigen zonder de juiste kleding. Denk aan een schoonmaakpak, speciale schoenen, handschoenen, brillen en mondmaskers. Op die manier bent u beschermd tegen pathogenen uit onder meer ontlasting, bloed, schimmels en insecten.  

Maak een ontsnappingsplan

Zoals gezegd bestaat bij hoarderwoningen een aanzienlijk risico op brand en zelfs explosies. De woning staat immers zeer vol, wat niet alleen de kans op brand verhoogd, maar ook het snel ontsnappen ernstig bemoeilijkt. Daarnaast mag ook het gevaar op instorting niet onderschat worden. Zorg er daarom voordat u begint voor dat iedereen die zich in het huis bevindt, weet waar hij of zij heen moet gaan wanneer er brand of een andere calamiteit uitbreekt. Bespreek dit altijd goed voordat u aan de schoonmaak begint. 

Weet waar u moet zijn in geval van (mogelijke) infectie

Ook het voorbereiden op mogelijke infecties is een onderdeel van het schoonmaken van hoarderhuizen. De kans is immers aanwezig dat u of iemand anders in een naald gaat staan, zich snijdt of toch in aanraking komt met ontlasting of bloed. Het is dan van groot belang om snel te handelen en de juiste arts te raadplegen. Ga dus van tevoren na waar u in het geval van een eventueel incident heen kunt. 

Maak vriendelijk afspraken met de bewoner

Houd er daarnaast ook altijd rekening met de wensen en de problematiek van de bewoner. Bij een hoarderwoning gaat het vaak om mensen met complexe psychosociale problematieken, en één van manieren waarop dit zich uit is het slecht afscheid kunnen nemen van spullen. Toon dus niet alleen medeleven en begrip, maar maak vooral goede afspraken over wat er met de inboedel moet gebeuren. Breng dus goed in kaart wat er bewaard moet worden en wat kan worden weggegooid. 

Zorg voor speciale containers

Bij vervuilde woningen is het niet alleen belangrijk om een grote container voor de deur te hebben voor alle huisraad, maar ook speciale containers voor bijvoorbeeld injectienaalden en spullen die gerecycled kunnen worden. Op die manier kan al het afval op de juiste en meest duurzame manier gescheiden worden. 

Zet een tent op

Houd er tot slot rekening mee dat er naast ontruimd ook veel schoongemaakt en gedesinfecteerd zal moeten worden. Daarvoor is het handig om een overdekte ruimte te hebben om dit te doen. Een slimme oplossing is om eerst een ruimte in het huis leeg te maken, en daar de schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Is dit niet mogelijk? Zet dan een tent op voor of achter het huis waarin u dit kunt doen. 

Ontruimen van hoarderwoning uitbesteden

Doorgaans komt het er bij het ontruimen van een hoarderwoning te veel kijken om dit als leek in één keer goed, en vooral veilig uit te voeren. Overweeg daarom echt goed of dit iets is wat u zelf wilt doen. Twijfelt u of denkt u er toch aan om de ontruiming uit te besteden? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag met het inschatten van de risico’s en als u wilt maken wij direct een inschatting van de kosten, zodat u weet waar u aan toe bent. 

Vragen?

Bel of mail onze ontruimingsexpert Ron Slaats.