Ontruimen in extreme situatie’s

Margron Woningontruiming ontruimd in heel Nederland zwaar vervuilde woningen en hoarder woningen. In deze woningen is sprake van extreme vervuiling door verschillende omstandigheden. Wanneer we een extreem vervuilde woning ontruimen, is dit geen kwestie van ”even de inboedel verwijderen.

Blootstelling aan schimmel, bacteriën, stof, chemicaliën en mogelijk gevaarlijke biologische stoffen in de vervuilde omgeving kan leiden tot ademhalingsproblemen, allergische reacties, infecties en andere gezondheidsproblemen.

In omgevingen met veel vervuiling en mogelijk besmet afval, zoals naalden of ander medisch afval, kan er een verhoogd risico zijn op letsel en infectie.

Duizenden kilo’s ontlasting

Om een voorbeeld te geven van een potentieel zeer gevaarlijke ontruiming in een situatie van extreme vervuiling: Wij hebben via de overheid een woning ontruimd, waar rond de 2 tot 2,5 ton (2000 tot 2500 kilo) ontlasting uit de woning is gekomen.

Dit soort opdrachten kunnen extreem gevaarlijk zijn.

Waterstofsulfide

Onder de stapels vuilniszakken ontstaan rottingsprocessen waarbij bijvoorbeeld gevaarlijke hoeveelheden van diverse rottingsgassen kunnen ontstaan.

Zo kan ook het gevaarlijke gas Waterstofsulfide (H2S) ontstaan. dit gas ruikt naar rotte eieren. Bij hoge concentraties is het niet meer te ruiken, omdat het de reukzenuw verlamt. 

Wij hebben 1000PPM onder vuilniszakken in een hoarderwoning gemeten. Deze hoeveelheden H2S kunnen bij één ademteug dodelijk zijn.

Dit zijn hoog specialistische ontruimingen die absoluut niet zomaar zonder de benodigde expertise gedaan moeten worden.

Rottingsgassen

Er kunnen in extreem vervuilde woningen, onder stapels vuilniszakken, of andere ”rottende processen”, diverse rottingsgassen ontstaan. Denk hierbij aan:

  • Waterstofsulfide (H2S)
  • Methaan (CH4)Methaan is een gas dat ontstaat bij de afbraak van organisch materiaal, zoals voedselafval.
  • Ammoniak (NH3). Ammoniak kan vrijkomen uit afval, vooral uit urine en ontlasting van dieren. Het heeft een scherpe geur en kan schadelijk zijn bij inademing.
  • Koolstofdioxide (CO2). In een afgesloten omgeving met weinig ventilatie kan koolstofdioxide zich ophopen, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen en duizeligheid.
  • Waterstofgas (H2). Waterstofgas kan ontstaan als gevolg van microbiële activiteit in afval en kan ontvlambaar zijn.
  • Vluchtige organische stoffen (VOS). VOS kunnen uit verschillende materialen in het afval vrijkomen, zoals oplosmiddelen, verf en chemicaliën, en kunnen de luchtkwaliteit verslechteren.

Cocktaileffecten

Daarnaast kunnen de gassen mixen en zogenaamde cocktaileffecten veroorzaken. De blootstelling aan meerdere chemicaliën of gassen tegelijk kunnen zorgen voor nog grotere gezondheidsrisico’s.

Fatale gevolgen van hoarding

Een ander triest voorbeeld uit de praktijk:

In de VS is een vrouw overleden. Ze leefde in een zwaar vervuilde woning in een situatie van ziekelijke verzameldrang, oftwel hoarding.

De rottingsgassen die vrijkwamen in deze vervuilde woning zijn haar waarschijnlijk fataal geworden. Op foto’s uit de San Francisco Chronicle zijn brandweerlieden te zien die zuurstofmaskers droegen toen ze de hoarderwoning binnenkwamen. Zie hieronder de video van deze trieste situatie van een situatie van hoarding die de bewoner fataal is geworden. Zie hieronder een video van ABC News:

Een vervuilde woning ontruimen brengt veel extra risico’s met zich mee. De risico’s van vervuilde woningen ontruimen zijn niet gering.

Neem daarom in een situatie van zware vervuiling en hoarding in een woning vrijblijvend contact met Margron Woningontruiming op. Wij ontruimen niet alleen vervuilde woningen in heel Nederland. Wij kunnen deze ook schoonmaken.

Vragen?

Bel of mail onze ontruimingsexpert Ron Slaats.