Gezondheidsklachten door een vervuilde woning

Een vervuilde woning is in grotere mate verandwoordelijk voor gezondheidsklachten. Meer dan bijvoorbeeld vervuilde lucht buitenshuis.
Luchtverontreiniging in huishoudens was verantwoordelijk voor naar schatting 3,2 miljoen sterfgevallen per jaar in 2020,
waaronder meer dan 237 000 sterfgevallen onder kinderen jonger dan 5 jaar.
De gecombineerde effecten van luchtverontreiniging in de omgeving en luchtverontreiniging in huishoudens
worden in verband gebracht met 6,7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar.
Blootstelling aan luchtverontreiniging door huishoudens leidt tot niet-overdraagbare ziekten,
waaronder beroerte, ischemische hartziekte, chronische obstructieve longziekte (COPD) en longkanker.
Bovenstaande zijn wetenschappelijke feiten van de WHO.

Astma en andere aandoeningen

De genoemde gezondheidsrisico’s betreffen natuurlijk situatie’s waarvan sprake is van een behoorlijke vervuiling. Van dit soort vervuiling is
is In het geval van zwaar vervuilde woningen wel sprake.
Fijnstof en andere verontreinigende stoffen in de luchtverontreiniging in huis doen de luchtwegen en longen ontsteken.
Ook verminderen ze de immuunrespons en het zuurstoftransporterend vermogen van het bloed.
Een slechte binnenluchtkwaliteit wordt in verband gebracht met longziekten zoals astma , COPD en longkanker.
Het is ook in verband gebracht met een verhoogd risico op hartaandoeningen en beroertes.
Eem zwaar vervuilde woning kan dus voor veel ellende zorgen.

Oorzaken van een vervuilde woning

Welke mensen wonen in een zwaar vervuilde woning?
Een zwaar vervuilde woning blijkt vaker voor te komen bij mensen met een verstandelijke beperking,
alcoholafhankelijkheid en een lagere sociaal
economische status (Day e.a., 2016; Lee e.a., 2017; Schafer e.a., 2018).
Daarnaast spelen sociale isolatie en eenzaamheid een rol (Buster e.a., 2013).
Vaak is er ook sprake van psychiatrische problematiek.
Een psychiatrische aandoening kan zorgen dat mensen in een situatie van zware vervuiling in hun woning belanden.
Hoarding, een problematische verzamelzucht en een psychiatrische
diagnose (DSM-5), zorgt regematig voor situaties met (extrme) vervuiling.

Wat kunnen wij doen?

et enige regelmaat worden wij benaderd om een vervuilde, oftwel hoarder woning te ontruimen.
Het zijn dankbare maar risicovlle klussen, het risico van het ontruimen van een zwaar vervuilde woning is potentieel overal aanwezig.
Wij werken vaan samen met de familie van een hoader of een instantie zoals de GGZ.
Soms benaderd een persoon die zelf de vervuiling heeft veroorzaakt ons zelf om te ontruimen.
Ook het schoonmaken van een vervuilde woning moeten wij vaak verzorgen.
We beginnen standaard met de ontruiming om de goed in kaart te brengen wat wij moeten schoonmaken. De reiniging na overlijden wordt verzorgt door onze specialistische schoonmaak afdeling: Margron Schoonmaak.

Klaar voor de aannemer

Door een zwaar vervuilde wonining kan een woning snel achteruitgaan.
Vanwege schimmels en vocht tasten de woning aan. Zware belasting van ruimtes waar afval en meubelen tot aan het plafond zijn opgestapeld
kunnen zorgen voor het instorten van ruimtes.
In een zwaar vervuilde woning maken wij niet meer schoon dan nodig is.
Immers indien een ruimte toch gerenoveerd dient te worden, volstaat het aannemer klaar maken van de woning.
Een aannemer zal niet graag in een vervuilde woning werken. Margron Woningontruiming maakt de woning gereed voor de aanmemer.
Zo kan de woning op een veilig wijze worden opgeknapt om weer in te wonen, voor de verhuur of de verkoop van de woning.

Hulp

Woont u in een zwaar vervuilde woning? Of bent u zorg professional en heeft u te maken met cliënten in een situatie waarbij sprake
is van een vervuilde woning?
Besef dan dat het verstandig is om actie te ondernemen. Soms is er hulp vanuit de gemeente mogelijk. De gemeente kan soms bijdragen in
de kosten van het ontruimen en schoonmaken van een vervuilde woning.
Belangrijk is daarnaast dat de oorzaak van de problematiek wordt aangepakt. Denk hierbij aan anders ingerichte hulpverlening,
een opruimcoach of misschien moet iemand uit een isolement komen om anders in het leven te gaan staan.
Er zijn zoveel verschillende soorten vervuilde woningen als verschillende oorzaken voor deze vervuiling.
Uiteindelijk kunnen de meeste mensen in een situatie van hoarding of een andere vorm van een vervuild huishouden, wel wat hulp gebruiken.

Margron reinigt vervuilde woningen door heel Nederland

Wij zijn actief in onder meer Emmen, Hoogeveen, Haren, Veendam, Almere, Drenthe, Smilde, Dwingeloo, Lelystad, Stadskanaal en Leeuwarden.

Zwaar vervuilde woning

Zoals u kunt lezen geeft een zwaar vervuilde woning verschillende (ernstige) gezondheidsrisico’s.
Daarnaast kunnen er ook voor omwonenden risico’s onstaan door het bewzijken van construties of explosiegevaar.
Al met al redenen om een persoon in een situatie van een vervuilde woning serieus te nemen in zijn of haar problematiek.
Reden te meer om te kijken naar een oplossing om de vervuilde woning te ontruimen en schoon te maken.
Nog beter is het om situaties waarin mensen in een vervuilde woning wonen zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit door tijdig de juiste hulp in te schakelen, voordat een vervuilde woning veranderd in een zwaar vervuilde woning.

Vragen?

Bel of mail onze ontruimingsexpert Ron Slaats.